RIS poročila

Naslov Internet v šolskih zavodih 1997
Avtor Vehovar Vasja; Mojca Omerzu
Leto 1997
Povzetek

Kdo je odgovarjal na anketo; Kdo se ukvarja z dejavnostmi, povezanimi z uporabo racunalnikov; Stevilo vseh zaposlenih in stevilo ucencev v posameznem zavodu; Opremljenost z racunalniki, racunalniki z dostopom; Lastno lokalno omrezje; ISDN prikljucek; Zadovoljstvo z opremljenostjo racunalnikov; Pomembnost Interneta; Dostop do Interneta; Nacin dostopa do Interneta; Uporaba storitev na Internetu; Namen uporabe Interneta; Kako pogosto ravnatelji uporabljajo Internet; Uporaba Interneta cez 12 mesecev; Moznosti ucencev, da uporabljajo Internet; Pogostost uporabe Interneta pri posameznih solskih predmetih; Predstavitvena stran; Ponudnik dostopa; Pregled nad aktivnostmi na Internetu; Zadovoljstvo s poznavanjem Interneta; Vzroki, da se Internet ne uporablja intenzivneje; Dobre in slabe posledice; Pomebnost vzgojno-izobrazevalnih komponent v posameznih zavodih; 

Print