RIS poročila

Naslov Ponudniki dostopa 2001 (spletna anketa)
Avtor Vehovar Vasja; Matija Remec
Leto 2001
Povzetek

Od julija do septembra 2001 je bila izvedena spletna anketa RIS, kjer je bila posebna tema način dostopa in ponudniki dostopa do interneta:

  • Anketa je zajela aktivne uporabnike interneta, saj večkrat na dan uporablja internet dobra polovica respondentov, dve tretjini respondentov pa redno uporablja internet za osebne potrebe, interese, hobije in za iskanje splošnih informacij.
  • Glavni dostop do interneta ima polovica anketirancev (50%) od doma (leta 1998 49%), le malo manj iz službe (45%), ostali iz šole (3%), knjižnice (1%) in od drugod.
  • Med tistimi, ki dostopajo z navadnim modemom, izstopajo uporabniki ARNESa (41%) in SiOLa (31%). Slaba tretjina uporabnikov, ki za dostop od doma uporabljajo navaden modem, se porazdeljuje med ostalimi ponudniki. Med uporabniki, ki dostopajo z ISDN, je največ SiOLovih - kar polovica, slabo četrtino predstavljajo ARNESovi uporabniki. Med ponudniki kabelskega dostopa do interneta prevladuje Telemach.
  • Pri dostopu do interneta v službi prevladuje ISDN dostop; skoraj polovica uporabnikov, ki dostopa prek ISDN modema, navaja za svojega ponudnika SiOL. Delež ARNESovih uporabnikov je v primerjavi z dostopom od doma nižji.
  • Glede zadovoljstva s ponudniki, so najbolj zadovoljni uporabniki ISDN, sledijo uporabniki navadnega modema, najmanj pa so zadovoljni nekateri uporabniki, ki se v internet priključujejo prek kabelskega omrežja. Praviloma imajo ponudniki z večjimi deleži v povprečju manj zadovoljne uporabnike.
  • Tisti uporabniki, ki dostopajo do interneta iz službe, ga tudi bolj pogosto uporabljajo. Kar 70% tistih anketirancev, ki do interneta dostopajo največ iz službe, uporablja internet dnevno.

 

Print