RIS poročila

Naslov E-nakupovanje končnih potrošnikov 2000/2001
Leto 2001
Povzetek

 Raziskave RIS o e-nakupovanju v prvem polletju 2001, v primerjavi z analizo za drugo polletje 2000, prinaša naslednje poudarke:

  • Obseg e-nakupovanje v prvem polletju 2001 ne narašča izraziteje, kar gre deloma pripisati tudi siceršnjemu upadu tovrstnih nakupov v ne-božični polovici leta. Slednje se kaže tudi v nekoliko zmanjšani povprečni vrednosti e-nakupov v prvem polletju.
  • Delež uporabnikov Interneta, ki so v preteklih 12-ih mesecih opravili e-nakup, je v primerjavi z drugim polletjem 2000 (15%) nekoliko upadel in znaša okoli 12% aktivnih uporabnikov. Ker pa smo fazi izredno hitre širitve interneta, število e-nakupovalcev v absolutnem smislu zato kljub temu narašča. Tako govorimo o okoli 50,000 osebah, ki v enem letu opravijo vsaj en e-nakup.
  • Kaže, da bo obseg e-nakupov v letu 2001 presegal 2 milijardi Sit, ne bo pa se podvojil v primerjavi z letom 2000, tako kot se je iz leta 1999 na leto 2000.
  • Prvo polletje 2001 predstavlja pomemben mejnik, ker je tokrat prvič več kot polovica e-nakupovalcev izjavila, da so – poleg e-nakupov v tujini - nakupovali tudi v Sloveniji. Povečuje se tudi delež uporabnikov, ki kupujejo izključno v Sloveniji.
  • Še vedno pa skoraj polovica e-nakupovalcev kupuje izključno na tujih spletnih strežnikih, zato v vrednostnem smislu odteče v tujino tudi velika večina vseh sredstev za e-nakupe.
  • Delež uporabnikov Interneta, ki so v preteklih 12-ih mesecih opravili e-nakup je v primerjavi z drugim polletjem 2000 (15%) nekoliko upadel in znaša okoli 12% aktivnih uporabnikov.
  • Le manjšina vseh e-nakupovalcev je v Sloveniji opravila e-nakup tudi v zadnjem mesecu. Vseh uporabnikov Interneta v Sloveniji, ki opravijo nakup v zadnjem mesecu je zato še vedno le 4-5%, kar  pomeni v absolutnem smislu okoli 15-20,000 od skupno 420,000 aktivnih (mesečnih) uporabnikov sredi leta 2001.
  • V pogledu spletnih trgovin, kjer je e-nakupovalo največ uporabnikov, ni večjih sprememb; respondenti navajajo okoli 30 različnih spletnih trgovin. Med njimi se poleg ostalih, ki običajno izstopajo, nekoliko opaznejše pojavlja predvsem Neckermann.
  • V celoti gledano so uporabniki zmerno zadovoljni z e-nakupovanjem v Sloveniji. Povprečje zadovoljstva namreč znaša okoli 3.5 na skali 1-5, kar sicer ni posebej visoko, ni pa tudi kritično. Razpoloženje e-nakupovalcev najbolj moti, da jim spletni trgovec po e-nakupu nenehno pošilja reklamni material ter dejstvo, da izdelek ni prispel, čeprav je bilo naročilo potrjeno. Nekoliko izstopajo tudi nejasno specificirani računi, posebej stroški dostave ter nepregledna navigacija nekaterih trgovin.

 

Print