RIS poročila

Naslov Mobilna telefonija 1999
Leto 1999
Povzetek

Podrobna analiza uporabe mobilne telefonije v Sloveniji. Segmenti. Namere. Trendi.

Print