RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: Ponudniki dostopa 2002/1
Avtor Vehovar Vasja; Matija Remec
Leto 2002
Povzetek

V juniju 2002 je bila izvedena telefonska anketa RIS (n = 1,538), v kateri so podrobno analizirani ponudniki dostopa do interneta v gospodinjstvih. Povzamemo lahko naslednje:

V pogledu ponudnikov dostopa je Voljatel povzročil veliko sprememb. Voljatel je namreč zavzel znaten delež, predvsem na račun SiOL-a, ki pa je zaradi hitre širitve interneta med gospodinjstvi kljub temu povečeval absolutno število priključkov.

Ocenjevanje deležev različnih ponudnikov je težavno, saj so odgovori nadvse občutljivi na način vprašanja, predvsem pa so odvisni od populacije, ki jo proučujemo:

  • Respondenti med vsemi gospodinjstvi z dostopom do interneta - ne glede na to ali respondent uporablja internet ali ne - navajajo drugačna razmerja, kot če upoštevamo le mesečne uporabnike interneta.
  • Že nekoliko drugačni pa so deleži ponudnikov med uporabniki z lastnim uporabniškim imenom pri določenem ponudniku.

Največ uporabnikov z lastnim uporabniškim imenom za dostop od doma imajo uporabniki Voljatela.

Glede zadovoljstva s ponudniki dostopa imamo večje razlike med: Voljatel, ARNES in SiOL. Z vidika načina dostopa so najbolj zadovoljni uporabniki z ADSL dostopom, najmanj pa nekateri, ki se priključujejo v internet s kabelskim dostopom. S kabelskim dostopom se pojavljajo tudi problemi zaradi nelegalne uporabe.

Med gospodinjstvi z dostopom jih ima 11 % dva ponudnika, 3 % pa tri. Lojalnost uporabnikov do svojega ponudnika dostopa je razmeroma nizka. Opaziti je, da so intenzivnejši uporabniki bolj naklonjeni k menjavi ponudnika.

Print