RIS poročila

Naslov Podjetja: ugled podjetij in programska oprema 2000/2001
Leto 2001
Povzetek

Osnovne ugotovitve:

· Celovita podpora poslovanju (ERP, MRP1, MRP2) je v podjetjih razmeroma redka, razen pri velikih podjetjih, kjer o tem poroča dobrih 5% podjetij; najpogosteje se navaja uporaba MRP1.

· V pogledu sistemske programske opreme skoraj vsa podjetja uporabljajo Microsoft Windows, le pri najmanjših je 4% podjetij, ki tega ne uporablja. Tudi DOS se še vedno uporablja v veliki večini podjetij.

· Microsoft Windows je glavna platforma v dobri polovici velikih in največjih podjetij ter v 80% ostali podjetjih. Druga najpogostejša glavna platforma je DOS, izstopajo pa še Unix (brez Linux), Linux ter IBM Mainframe.

· Med tipi MS Windows prevladuje Windows 98 in Windows 95, pri Unixu pa prevladuje tip HP.

· Linux uporablja dobra desetina velikih in dvajsetina najmanjših podjetij, kot glavna platforma pa je prisoten bistveno redkeje. Tudi 12-mesečni načrti so razmeroma skromni, čeprav je o uporabi Linuxa razmišljalo še dvakrat več podjetij kot pa ga že uporablja.

· Pri uporabi podatkovnih skladišč ni večjih sprememb; uporablja jih desetina do petina podjetij, odvisno od velikosti. Podoben odstotek podjetij je o tem tudi že razmišljal, čeprav so sami načrti o uporabi nekoliko upadli.

· V pogledu baz podatkov njihova uporaba hitro narašča. Pri večjih podjetjih je v prednosti MS SQL, vendar je v grobem izenačen z Oracle - čeprav slednji vse bolj zaostaja - pri manjših pa MS SQL izrazito prevladuje.

· V pogledu orodij za razvoj aplikacij pa v zadnjih treh letih posebej hitro narašča uporaba Visual Basica, Jave in Delphija.

Print