RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: Informacijske tehnologije 2002/1
Avtor Vehovar Vasja; Matija Remec
Leto 2002
Uvod

Povzetek

V juniju 2002 je bila izvedena telefonska anketa RIS (n = 1.538), v kateri je podrobno analiziran internet v gospodinjstvih. Povzamemo lahko naslednje:

- Mesečno internet uporablja 570.000 oseb oziroma skoraj 30 % prebivalcev v celotni populaciji. Od doma ima dostop 70 % mesečnih uporabnikov interneta (395.000). Čeprav ima računalnik okoli 55% gospodinjstev (352.000), pa ima dostop do interneta le približno 37 % vseh gospodinjstev (237.000). Med gospodinjstvi prevladuje klicni dostop: največ uporabnikov dostopa prek navadnega modema (71 %), sledijo ISDN (17 %), kabelski dostop (7 %), ostali načini skupaj ne dosegajo 10 %. V primerjavi z letom 2001 opazimo povečanje hitrih povezav.

- Napovedi med mesečnimi uporabniki, ki že imajo dostop od doma kažejo, da jih največ (38 %) razmišlja o ISDN, sledi ADSL (24 %), kabelski dostop (30 %). Za razliko od ISDN in ADSL, kjer obstajajo tudi znatne 6 mesečne nakupne namere, pa so pri kabelskem dostopu ta razmišljanja zgolj načelna in zelo majhen delež v naslednjih 6 mesecih tak dostop tudi v resnici načrtuje.

- Največa ovira za ne-dostop med gospodinjstvi so previsoki tekoči stroški uporabe. Med večje ovire lahko uvrstimo še neposedovanje računalnika, nezanimanje za uporabo interneta od doma, previsok strošek nakupa računalnika in pomanjkanje časa. Med različnimi sociodemografskimi segmenti pa v pogledu ovir obstajajo znatne razlike. Povprečen uporabnik je začel uporabljati internet pred tremi leti in pol in aktivno uporablja internet 7 ur tedensko.

Print