RIS poročila

Naslov Spletno oglaševanje 2000
Leto 2000
Povzetek

 Poročilo podaja splošni pregled spletnega oglaševanja v Sloveniji (med uporabniki, oglaševalci in podjetji)  na osnovi podatkov RIS:  telefonskih anket, spremljanja on-line oglasov, log analize ter ankete med  podjetji. Obstajajo pa seveda še drugi relevantni viri.

Poročilo služi splošnemu razumevanju problematike. V bodoče bo zato tovrsten pregled razširjen predvsem v smeri analize tarifiranja. Virtualne oglaševalske kategorije (prikaze, klike, kukije) je namreč potrebno prevesti v realne osebe/segmente ciljne populacije. Podrobnosti o najbolj obiskanih predstavitvah, problematiki merjenja spletne obiskanosti in kot tudi zadnja analiza med podjetji.so obravnavani v posebnih poročilih projekta RIS. Za operativne potrebe pa je v pripravi interaktivna različica  podatkov v  programu Omniview.

Ker gre za prvo tovrstno poročilo projekta RIS, je pomembno predvsem za nadaljnje vzpostavljanje standardiziranih pregledov. Nekatere vsebinske ugotovitve se zato nanašajo na leto 2000 in so včasih zgolj ilustrativne.

Poročilo tudi podrobno dokumentira natančnosti ocen, iz česar je razvidna realnost, kako veliki vzorci so v resnici potrebni za tovrstne analize. V poročilu obravnavamo:

·        Socio-demografski profil najbolj obiskanih (top) predstavitvenih strani. Izkazalo se je, da so razmeroma slabo profilirane. Med obiskovalci vseh predstavitvenih strani na splošno prevladujejo mladi (pod 30 let) in intenzivni uporabniki Interneta.

·        Profil obiskovalcev glede na področje zanimanja. V pogledu področij je več razlik, največ zanimanja pa je za dnevne novice, računalništvo in mobilno telefonijo, najmanj pa za politiko in zdravstvo.

·        Analiza e-nakupovalcev. Delež oseb, ki nakupujejo prek Interneta se, glede na profil, giblje od 30 % mesečnih obiskovalcev, do 10% mesečnih obiskovalcev (Mobitel).

·        Doseg top predstavitvenih strani po področjih. Opravljene so analize dosega po področjih. Tako bo npr. enomesečni oglas na Matkurji  dosegel 60% od 150.000 uporabnikov Interneta (torej 90.000), ki se zanimajo  za avtomobilizem.

·        Razpored oglasov. Na slovenskem spletu se je v letu 2000 na splošno oglaševalo razmeroma malo, oglasi pa so razpršeni s številnimi kompenzacijami in izmenjavami. Redko kateri oglas najdemo na  večjih predstavitvenih straneh.

·        Analiza stroškov in učinka spletnih oglasov. Primerjava cene oglasov glede na število prikazov ter števila različnih obiskovalcev kaže na izredno visoka nesorazmerja.

·        Odnos uporabnikov do oglaševanja in spama. Povečuje se delež uporabnikov Interneta, ki se jim zdita  oglaševanje in posebej spam moteča..

·        Analiza  oglaševanja med podjetji (konec leta 1999- začetek leta 2000).

o       Število podjetij s predstavitveno stranjo hitro narašča, še posebej med velikimi, kjer je delež že v začetku leta 2000 presegel 50%.. Med izdelovalci predstavitvenih strani so v večjih podjetjih to zunanji sodelavci, v manjših pa podjetja sama.

o       Za vzdrževanje predstavitvene strani se porabi malo časa in sredstev– večina podjetij ne ažurira predstavitvene strani  niti mesečno.

o        Le 5% podjetij oglašuje na Internetu tudi s pasicami -  z bannerji - med njimi je le manjšina potrdila, da se na podlagi tega zabeleži povečan obisk.

o        Približno 10% podjetij uporablja Internet za nakupovanje oziroma naročanje, petina podjetij ima tovrstno delovanje v načrtu, delež podjetij, ki bi omogočal neposredno prodajo prek nakupne košarice, pa je zanemarljiv.

Print