RIS poročila

Naslov Posedovanje in uporaba interneta 1999
Leto 1999
Povzetek

 

UPORABA INTERNETA

Gospodinjstva z dostopom do Interneta. Osebna uporaba Interneta. Ponudniki dostopa do Interneta v gospodinjstvih. Stanje na področju posedovanja dostopa do Interneta v gospodinjstvu. Stanje na področju osebne uporabe Interneta. Posedovanje mobilnega telefona in Interneta. Uporaba Interneta preko sistema mobilne telefonije. Analiza podskupin. Struktura ne/uporabnikov znotraj posamezne demografske skupine. Uporaba Interneta, mobilnega telefona, osebnih računalnikov. Uporaba Interneta v službi oz. na delovnem mestu.

ELEKTRONSKO NAKUPOVANJE

Nihanje zanimanja za nakupovanje po Internetu. Zanimanje - podrobno. Vzroki za nezanimanje. Malo nakupov po Internetu                                                                                 

PERSPEKTIVE E-TRGOVANJA V SLOVENIJI                                           

RIS99/I (20 str.) - Podrobna analiza vseh vidikov uporabe Interneta med uporabniki. Trendi. Segmenti.

Zanimanje za storitve informacijske tehnologije med gospodinjstvi (63 str.) - Ponovitev ISPO raziskave Eurobarometra v Sloveniji. Uporaba informacijske tehnologije (mobitel, TV, PC, CDROM, satelit, kabel, fax, Internet, teletekst) doma in v službi. Zanimanje in pripravljenost za plačevanje storitev informacijske družbe (učenje na daljavo, teledemokracija, telemedicina, telebančnistvo...). Razlogi za nezanimanje. Primerjave z EU.

Print