RIS poročila

Naslov Osebni računalniki v slovenskih podjetjih 2000/1
Leto 2000
Uvod

Povzetek

V novembru 2000 je bila po telefonu izvedena anketa RIS med 1,000 slovenskimi podjetji. V pogledu osebnih računalnikov lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

· Osebne računalnike so v zadnjih 12 mesecih kupovali v veliki večini podjetij, v 90% velikih in tudi v dveh tretjinah mikro podjetij.

· Opravljene nakupe smo analizirali za 9 podjetij: IBM, Compaq, Dell, DTK, HPC, PcX, Siemens, Jerovšek Computers. Pri tem je tretjina največjih in dve tretjini malih podjetij, ki so v preteklem obdobju kupovala osebne računalnike, te nakupe v celoti opravilo pri drugih podjetjih.

· Pri velikih podjetjih je četrtina podjetij, ki so opravile kak nakup, nakupovala pri dveh ali več od 9 navedenih podjetij. Manjša podjetja pa so večinoma kupovala le pri enem dobavitelju.

· Navedenih 9 podjetij je prodalo okoli polovico vseh računalnikov. Anketirana podjetja so namreč dodatno navedla kot glavnega dobavitelja skupno še dodatnih 240 različnih računalniških podjetij.

· Tržni delež je v preteklem letu povečal predvsem Compaq., ki ima med podjetji – ponovimo, da so izvzeti javni sektor, gospodinjstva, samostojni podjetjiki in samozaposleni - največji delež. Sledi mu IBM, ostala navedena podjetja imajo le nekaj odstotne deleže.

· Zadovoljstvo z glavnim dobaviteljem je izredno visoko in presega oceno 4.0 na skali 1-5 pri skoraj vseh podjetjih. Izjema sta HPC in posebej Jerovšek Computers.

· Čeprav je zadovoljstvo z dobaviteljem razmeroma visoko, pa je visoka tudi pripravljenost, da se dobavitelj zamenja – v povprečju je ta pripravljenost ocenjena z 3.2 na skali 1-5.

· V letu 2001 nameravajo podjetja kupovati bistveno manj računalnikov kot v letu 2000. Le 8% podjetij namerava kupiti več računalnikov kot v prejšnjem letu, 13% pa v manjšem.

Print