RIS poročila

Naslov Podjetja: ponudniki dostopa do interneta 2002
Avtor Vehovar Vasja; Matija Remec
Leto 2002
Povzetek

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi RIS med 1,153 gospodarskimi družbami konec leta 2002 (december). Podjetja so obravnavana v štirih skupinah: velika, srednja, mala in mikro (podjetja, ki v registru nimajo podatka o številu zaposlenih oziroma imajo manj kot 5 zaposlenih). Samostojni podjetniki (s. p.) so bili obravnavani v ločeni raziskavi. Glavne ugotovitve so naslednje:

  • Konec leta 2002 je brez dostopa do interneta le nekaj odstotkov najmanjših podjetij.
  • SIOL še naprej povečuje delež v celotni populaciji podjetij (kjer prevladujejo mikro podjetja). Sledi Voljatel, ki pa ima visok delež zgolj med najmanjšimi podjetji, opazni so še Amis, Perftech, Telemach, Softnet, ki imajo deleže predvsem med večjimi podjetji. Več kot 1 % delež imata le še Netsi in ARNES.
  • Dobra desetina podjetij ima več ponudnikov, kar zgornje deleže še nekoliko povečuje.
  • Podjetja, ki dostop že načrtujejo, navajajo le dva ponudnika: SiOL in Voljatel, vendar pa gre pri tem le za nekaj odstotkov mikro podjetij, ki so še brez dostopa.
  • V podjetjih je v letu 2002 kot poglavitni dostop prevladoval ISDN klicni dostop (posebej med mikro podjetji), sledi ADSL (največ med srednjimi podjetji), navadni modemski dostop, kabelski dostop. Velik upad beleži najeta linija (pri tem prevladuje dostop z manj kot 2 Mb/s in predvsem največja podjetja). Sledijo mobilni dostop, brezžična povezava in satelitski dostop (<1 %).
  • Glede razmišljanja in načrtovanja novega/nadomestnega načina dostopa najbolj ugodno kaže ADSL in kabelskemu dostopu ter ISDN, ki pa se bo verjetno prelil v povpraševanje za ADSL. Priprave in 12 mesečni načrti skupaj za najeto linijo, brezžični dostop in satelitski dostop so skromni. Posebej gre izpostaviti naraščanje mobilnega dostopa.
  • Zadovoljstvo s ponudnikom dostopa se je v splošnem nadalje povečalo, vendar ne pri vseh ponudnikih. Posebej kritični so nekateri kabelski operaterji.
  • Pripravljenost, da se ponudnik dostopa zamenja, je izredno visoka - tretjina podjetij bi v primeru boljše alternativne ponudbe verjetno zamenjalo ponudnika, tretjina pa zagotovo.

 

Print