RIS poročila

Naslov Osebni računalniki med gospodinjstvi 2001
Leto 2001
Povzetek

V juniju 2001 je bila izvedena telefonska anketa RIS, kjer je bila podrobno analizirana opremljenost slovenskih gospodinjstev z osebnimi računalniki in internetom:

·        Skoraj polovica (46 %) gospodinjstev ima osebni računalnik in skoraj desetina (8 %) ima dva ali več računalnikov. Skoraj petina (18 %) gospodinjstev že razmišlja o nakupu osebnega računalnika. Gospodinjstva imajo sredi leta 2001 okoli 330.000 delujočih PC-jev, od tega je okoli 20.000 prenosnih računalnikov, ki pa se v polovici primerov uporabljajo (prenašajo) tudi za službene namene.

·        Tretjina (34 %) osebni računalnik tudi uporablja, preostalih 12 % - ki v gospodinjstvu posedujejo PC - pa o tem v glavnem ne razmišlja (samo desetina razmišlja o uporabi). V primerjavi z letom 1999 - kjer je bilo v takih gospodinjstvih 15 % neuporabnikov, od katerih je le tretjina razmišljala o uporabi – je torej prišlo ne le do večjega števila gospodinjstev s PC-ji, ampak tudi do večje uporabe znotraj gospodinjstev in do zmanjšanja deleža oseb, ki o uporabi sploh ne razmišljajo.

·        Brez osebnega računalnika so predvsem starejši od 50 let, nekateri zaposlitveni statusi (kmet, gospodinja, upokojenec, delavec, nezaposleni) in manj izobraženi (tri četrtine respondentov z vsaj srednjo šolo ima doma osebni računalnik). Opaziti je tudi znatne regionalne razlike, posebej med osrednjo Slovenijo na eni strani in Štajersko na drugi strani.

·        Skoraj tretjina (30 %) osebnih računalnikov je starih več kot tri leta, nadaljnja tretjina (29 %) pa 2-3 leta. V primerjavi z letom 1999 (samo 41 % PC-jev je bilo starejših od dveh let) gre torej za občutno »staranje« PC-jev.

·        V pogledu blagovne znamke je opazen porast tujih znamk, ki predstavljajo okoli polovico nakupov v zadnjem letu. Tudi sicer se trendi, ki jih na trgu PC-jev v okviru projekta RIS spremljamo od leta 1996, v zadnjem času močno spreminjajo.

·        Skoraj četrtina (23 %) gospodinjstev s PC-ji razmišlja o novem nakupu, od tega 14 % gospodinjstev o zamenjavi, 9 % pa o dodatnem PC-ju, vendar med temi, ki razmišljajo o tem, le četrtina načrtuje nakup v naslednje pol leta. Največ nakupov se načrtuje v specifičnih segmentih, ki se razlikujejo po regijah.

·        Med gospodinjstvi, ki še ne nimajo osebnega računalnika, je delež tistih, ki ne razmišljajo o nakupu upadal od 32 % v letu 1999 na 28 % v letu 2001. Le slaba petina teh, ki razmišljajo o PC-jih, pa to načrtuje v naslednjih 6 mesecih. Za razliko od gospodinjstev s PC-ji se nakupi PC-jev v gospodinjstvih, ki PC-ja še nimajo, načrtujejo predvsem v regijah z nizko penetracijo PC-jev (najmanj torej v ljubljanski regiji) in predvsem v gospodinjstvih z osnovnošolskimi otroci.

·        Skupno torej razmišlja o nakupu PC-ja 28 % gospodinjstev, 5 % pa načrtuje nakup v naslednje pol leta. Pri tem bodo večino nakupov opravila gospodinjstva, ki PC-ja še nimajo, kar pa se med regijami močno razlikuje.

Print