RIS poročila

Naslov Podjetja: elektronsko poslovanje 2002/2003
Avtor Vehovar Vasja; Alenka Pfajfar; Mateja Podlogar; Andreja Puci
Leto 2002
Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa 2002/2003, izvedena v decembru 2002 (n=1200) med slovenskimi podjetji, je pokazala razmeroma protislovne trende. Po eni strani opažamo nadaljno hitro širitev e-poslovanja: 93 % podjetij uporablja internet, 58 % podjetij pa uporablja e-poslovanje.

 

 

Hkrati s tem pa - z izjemo velikih podjetij - v primerjavi s prejšnjimi leti izrazito narašča tudi delež podjetij, ki ocenjujejo, da jim obstoječa informacijska tehnologija (IT) povsem zadošča za naslednjih 12 mesecev.

Po drugi strani večina podjetij v 2-3 letih še vedno pričakuje, da bo e-poslovanje postalo standard v njihovi panogi, čeprav se podobne napovedi iz leta 1999 niso uresničile. Ob tem pa razmeroma redka podjetja v naslednjih petih letih pričakujejo, da bodo ustvarila več kot tretjino prihodkov on-line. Tudi strinjanje s trditvijo, da internet povečuje prihodke, je razmeroma nizko. V bistveno večji meri pa se podjetja strinjajo, da uvajanje interneta povečuje produktivnost.

Posebej pa velja izpostaviti, da se optimistične napovedi iz preteklih let v glavnem ne uresničujejo, čeprav e-poslovanje v vseh pogledih hitro napreduje. V okviru aplikacij e-poslovanja posebej hitro narašča raba e-bančništva ter elektronsko naročanje. Več kot polovica (53 %) podjetij tudi sprejema on-line naročila, kar predstavljajo že slabo desetino skupnega števila naročil. Pri tem pa se posebej izrazito kaže problem neintegriranosti sistemov za e-poslovanje v siceršnji informacijski sistem podjetja.

Print