RIS poročila

Naslov Podjetja: Internet in informacijske tehnologije 2002/3
Leto 2002
Povzetek

Raziskava je bila izvedena konec leta 2002 oziroma v začetku 2003 in nadaljuje raziskave RIS 1996-2001. V tokratno telefonsko anketo med 1.200 podjetji so bila vključena vsa podjetja oziroma družbe, izvzeti so bili le samostojni podjetniki, ki so analizirani v posebni raziskavi. V pričujočem poročilu je podrobno predstavljena razmeroma zahtevna metodologija ankete, predvsem pa postopek izračunavanja populacijskih vsot oziroma totalov.

Sicer pa osnovni rezultati kažejo nadaljno hitro širitev interneta in ICT med podjetji, kar Slovenijo uvršča visoko tudi v mednarodnih primerjavah:

  • dostop do interneta imajo vsa večja podjetja, skupno devet desetin vseh podjetij,
  • spletno predstavitev ima dve tretjini velikih in skupno dobra tretjina vseh podjetij,
  • med zaposlenimi je 40 % uporabnikov računalniške opreme,
  • tretjina zaposlenih ima dostop do interneta.

V poročilu je prikazano tudi računalniško izobraževanje, ki je v letu 2002 potekalo v dveh tretjinah velikih podjetij, vendar le v desetini najmanjših podjetij. Analizirana so tudi vprašanja zasebne uporabe interneta med zaposlenimi, kjer se je izkazalo, da je problem prisoten le v večjih podjetjih, v splošnem pa je to v Sloveniji zelo redko urejeno s formalnim pravilnikom. Anketa tudi nakazuje nadaljno porast v poznavanju izobraževanja na daljavo. V pogledu varnosti in vdorov pa se je izkazalo, da je v letu 2002 nekaj odstotkov podjetij že doživelo krajo uporabniških imen, škodljiv poseg v programsko opremo ter neavtoriziran vdor v omrežje, več kot polovica - med srednjimi in velikimi podjetji celo tri četrtine - podjetij pa je imela težave zaradi okužbe računalnikov z virusi.

Print