RIS poročila

Naslov Internet v šolskih zavodih 1996
Leto 1996
Povzetek

Tretjina šolskih zavodov je že povezanih v internet.

Prevladuje modemski način dostopa.

Več kot polovica zavodov ocenjuje, da je internet pomemben ali zelo pomemben za poučevanje.

Print