RIS poročila

Naslov Učitelji in internet: primerjave Slovenija in EU 2003
Leto 2003
Uvod

Povzetek

Poročilo primerja osnovnošolske in srednješolske učitelje v Sloveniji in EU za šolsko leto 2002/2003. Kljub nekoliko drugačni strukturi šol v Sloveniji in EU, enoletnemu zamiku zbiranja podatkov in nekaterim metodološkim razlikam (Si – pismena anketa, n=428, EU – telefonska anketa, n=7.423), lahko povzamemo naslednje: 

  • Slovenski učitelji so v splošnem precej mlajši kot v EU (Si-40,5; EU-44,3), z bistveno večjim deležem žensk (odstotek žensk Si-72 %; EU-58 %). 
  • V osnovnih šolah je v Sloveniji tedensko število ur poučevanja manjše kot v EU (Si-20.0; EU-22,1), na srednjih šolah enako (22,0 ur), na strokovnih pa večje (Si-20,7; EU-15,5). 
  • Slovenski učitelji uporabljajo osebni računalnik (v nadaljevanju PC) skupaj z učenci nekoliko pogosteje kot v EU (Si-83 %; EU-74 %). Bistveno večje razlike so v intenzivnosti uporabe: učitelji, ki uporabljajo PC skupaj z učenci, ga v EU uporabljajo tri krat bolj intenzivno (npr. za osnovne šole – Slovenija 1.1 ura tedensko, EU 3.6 ur tedensko). Podobno velja za internet (Si-48 %; EU-52 %), v obeh primerih pa se nakazuje, da Slovenija najbolj zaostaja v srednjih, predvsem pa v tehničnih strokovnih šolah. 
  • V Sloveniji med razlogi za neuporabo PC in interneta skupaj z učenci, pogosteje kot v EU nastopa predvsem slabša opremljenost, bistveno redkeje kot v EU pa neznanje uporabe PCjev in interneta učiteljev ali učencev. 
  • Osebna raba interneta med učitelji je v Sloveniji in EU podobna, enako velja za dostop do interneta od doma. Za poslovno komuniciranje pa uporabljajo učitelji v Sloveniji internet v večji meri kot v EU (Si-66 %; EU-52 %). 
  • Znanje računalništva se pri napredovanju bolj upošteva v EU kot v Sloveniji. 
  • V Sloveniji se je s področja računalništva v treh letih izobraževalo bistveno več učiteljev kot v EU (Si-72 %; EU-54 %), vendar so v Sloveniji ta izobraževanja krajša (povprečje: Si-26,9; EU-35,9) in predvsem v zadnjem letu bistveno manj pogosta, saj se je med tistimi, ki so se kdajkoli izobraževali, v Sloveniji v zadnjih 12 mesecih izobraževalo 26 %, v EU pa 58 % učiteljev.

 

Print