RIS poročila

Naslov Obrtniki: Osebni računalniki 2002
Leto 2002
Povzetek

 Raziskava RIS med obrtniki je bila izvedena v novembru/decembru 2002. Tokratna raziskava je prvič potekala v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije. V vzorec je bilo izbranih 300 obrtnikov (od skupno 49,000 članov Obrtne zbornice, od tega 42,000 s.p.-jev) iz vse Slovenije. Sodelovanje podjetij v anketi je bilo ugodno; anketa pa je potekala po telefonu. Sodelovanje je v celoti zavrnilo le 7% enot izbranih v vzorec. Kljub temu je treba opozoriti, da je na skrajšan vprašalnik (delna zavrnitev) odgovorilo nadaljnjih 6% podjetij. Poleg tega je ob zaključku anketiranja – kljub najmanj 10 poskusov kontaktiranja – ostalo neanketiranih 28% podjetij. Če izločimo še neustrezne enote (19%) je zato skupna stopnja odgovorov 66%, kar je za tovrstne ankete nadvse ugodno. Kljub temu pa bi nadaljnja analiza manjkajočih enot lahko spremenila določene zaključke, vendar pa v okviru razpoložljivih sredstev poglobljenih analiz odgovorov ni bilo mogoče izvesti. V celoti gledano – predvsem glede na izkušnje iz podobnih anket - zato ocenjujemo da dosežena stopnja sodelovanja z visoko verjetnostjo zagotavlja, da so rezultati reprezentativni za populacijo.

Povzemimo pomembnejše ugotovitve pričujočega poročila.

·V raziskavi je sodelovalo 15% podjetij z enim zaposlenim, 41% podjetij z dvema zaposlenima, 22% s tremi ali štirimi zaposlenimi ter 22% podjetij z vsaj pet zaposlenimi. Glede na to klasifikacijo je bila narejena tudi celotna analiza.

·V podjetjih, upoštevana so tudi tista, kjer osebnega računalnika nimajo, imajo v povprečju 1.5 osebnih računalnikov, če pa upoštevamo še delne odgovore, pa se to povprečje nekoliko zniža (1,46), vendar ne bistveno. Četrtina podjetij nima osebnega računalnika. Če govorimo o podjetjih glede na število zaposlenih, je na splošno v večjih podjetjih manj uporabnikov računalniške opreme kot v manjših podjetjih. V celoti pa tretjina zaposlenih uporablja računalniško opremo, kar je podobno kot pri mikro podjetjih iz raziskave RIS med podjetji - gospodarskimi družbami.

·Tri četrtine podjetij ima torej vsaj en osebni računalnik, od tega jih ima dostop do interneta 78%. Izmed vseh anketiranih podjetij ima dostop do interneta 60% podjetij, 6% podjetij pa ima dostop v pripravi oziroma ga načrtuje v naslednjih 12 mesecih.

·Najpogostejša platforma v podjetjih je Microsoft Windows, druga najpogostejša platforma pa je DOS. Linux je okolje sistemske programske opreme, ki med anketiranimi podjetji ni pogosto.

·DOS je še vedno glavna platforma za petino vseh podjetij.

Print