RIS poročila

Naslov Podjetja: Nakup in starost osebnih računalnikov 2002
Leto 2002
Uvod

Povzetek

Raziskava RIS2002 iz decembra 2002 in nadaljuje raziskave RIS 1996-2001. V tokratno telefonsko anketo med 1.153 podjetji so bila vključena vsa podjetja oziroma družbe, izvzeti so bili samostojni podjetnik, javne organizacije in drugi ne-poslovni subjekti.

 

 

Osnovni rezultati kažejo dve gostitvi glede na to, kdaj podjetja v povprečju zamenjajo računalnik: po treh oziroma po petih letih. Nekatera pa zamenjajo računalnik že po enem letu uporabe.

Podrobna analiza starostne strukture in povprečje starosti obstoječih računalnikov pokaže znatno občutljivost rezultatov glede na način postavitve računalnika.

V preteklih 12 mesecih so računalnike relativno najmanj nakupovala mikro in mala podjetja, največ pa velika podjetja. Med temi nakupi je že skoraj 15 % prenosnih računalnikov.

V celoti gledano se absolutno število kupljenih računalnikov s strani slovenskih podjetij nekoliko zmanjšuje.

V splošnem lahko rečemo, da bo približno polovica podjetij iz vseh velikostnih skupin kupovala v letu 2003 v enakem obsegu kot 2002, nekoliko več podjetij pa bo zmanjšalo nakupe kot pa jih bo povečalo.

Print