RIS poročila

Naslov Podjetja: Informatika in informatiki 2002/2003
Avtor Vehovar Vasja; Remec Jernej
Leto 2002
Uvod

Povzetek

Povzetek: V decembru 2002 je potekala reprezentativna telefonska anketa med 1.200 podjetji. Anketirane so bile osebe odgovorne za informatiko oziroma direktorji, če podjetje nima take osebe. Glavne ugotovitve so naslednje:

- V slovenskih podjetjih je po navedbah vodij informatike 2 % vseh zaposlenih s poklicem informatika. Čeprav gre pri tem za ožjo in subjektivno percepcijo informatika, se s tem v Sloveniji nakazuje nekoliko nižji delež v primerjavi s podatki OECD 2000, ki za EU navaja, da je v podjetjih 3.6 % zaposlenih na področju IKT.

- Navedena ocena iz ankete pa se ujema tudi s podatki Statističnega urada iz baze zaposlenih, kjer je med zaposlenimi okoli 1 % oseb s poklicem Informatik ali Računalniški tehnik (vsakih približno polovica), kar je seveda ožja opredelitev informatika. Navedeni delež se v grobem ujema tudi z deležem informatikov (poklicna kategorija ISCO 213 in 312) v EU na osnovi študije CEPIS (IT practitioners skills in EU 2002 oziroma nadaljevanja, vse na strani CEPIS).

- 5 % podjetij ima informatiko organizirano v svoji enoti, za 3 % podjetij skrbi krovno podjetje, 8 % podjetij je v celoti s področja informatike, ostali pa funkcije informatike nimajo formalizirane. Podjetja s področja informatike so v splošnem manjša in zaposlujejo dobra 2 % vseh zaposlenih, hkrati pa zaposlujejo tudi večino vseh informatikov (55 %) v slovenskih podjetjih. Dodati velja, da je razmerje v EU ravno obratno – v EU je manjšina informatikov (40 %) zaposlenih v (supply) sektorju podjetij s področja IKT.

- Polovica vseh informatikov ima visoko univerzitetno izobrazbo. V naslednjih 12 mesecih bi – glede na potrebe, kot jih zaznavajo osebe odgovorne za informatiko - slovenska podjetja povečala število informatikov z visoko univerzitetno izobrazbo za 50 %, v treh letih pa bi se moralo njihovo število podvojiti.

Print