RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: uporaba interneta 2002/3
Avtor Vasja Vehovar, Boris Kragelj
Leto 2003
Povzetek

Po standardnem RISovem vprašanju o uporabi interneta je število uporabnikov inteneta v populaciji 15 let in več v aprilu 2003 naraslo na okoli 600.000, kar v ciljni populaciji (15+) pomeni 37%.

Vseh mesečnih uporabnikov interneta v starosti 10 in več pa je bilo 630.000, kar v celotni populaciji Slovenije predstavlja dobrih 31%. Po evropskem lokacijskem vprašanju o uporabi interneta (FlashEurobarometer) pa se število uporabnikov aprila 2003 v primerjavi z decembrom 2002 ni povečalo - internet uporablja vsaj na eni lokaciji približno 680.000 oseb oziroma 42% populacije 15 let in več.

Razlika med RISovo in lokacijsko definicijo, ki jo uporablja FlashEurobarometer, znaša zaradi metodoloških posebnosti tokratnega vprašanja le 5%, vendar je verjetno še večja. Vsekakor zaenkrat ne moremo govoriti o zmanjšanju zaostanka Slovenije za EU. Na osnovi rezultatov FlashEurobarometra 2002 je bilo namreč v decembru v EU 53% uporabnikov interneta v populaciji nad 15 let, v Sloveniji pa 45%.

Če za april 2003 ektrapoliramo za EU oceno 55%, je Slovenija 42% še izraziteje (13%) zaostajala za povprečjem v EU kot pa v decembru (Si-45%: EU-53%). Zmanjšanje december 2002- april 2003 (45%-42%) na osnovi lokacijske definicije za Slovenijo sicer ni statistično značilno in ga delno lahko pripišemo metodološkim specifičnostim aprilskega vprašalnika, zaradi česar je aprilska 2003 lokacijska ocena (42%) za Slovenijo verjetno nekoliko podcenjena. Po drugi strani pa podoben zaostanek 12% potrjujejo tudi ocene projekta SIBIS. V pogledu dostopa do interneta med gospodinjstvi je zaostanek Slovenije za EU tradicionalno manjši, saj v Sloveniji uporablja internet v povprečju bistveno manjše število družinskih članov kot v EU - po zadnjem primerljivem podatku iz decembra 2002 je zaostanek pri gospodinjstvih stabilen in znaša 4% (Si-38%: EU-42%).

Print