RIS poročila

Naslov SIBIS 2003 Slovenia National Report
Avtor Matej Jovan, Boris Kragelj, Vasja Vehovar
Leto 2003
Povzetek

Končno poročilo projekta SIBIS+ za Slovenijo analizira Slovenijo v luči primerjav s 25 državami Evrope.

Poleg tega sta na voljo še dve publikaciji SIBIS (http://sibis-eu.org/)

  • Measuring the Information Society in the EU, the EU Accession Countries, Switzerland and the US. SIBIS, June 2003 (211 strani),
  • Towards the Information Society in Europe and US. SIBIS, June 2003 (71 strani).
Print