RIS poročila

Naslov Mobilna telefonija 2001
Leto 2000
Uvod

Povzetek

V okviru projekta RIS je bila v decembru 2000 izvedena telefonska raziskava (n = 2096) v populaciji 10-75 let. Osnovne ugotovitve so naslednje:

· Mobilni telefon poseduje 75 % gospodinjstev in 60 % ciljne populacije oseb.

· Število samih priključkov pa je še večje, ker narašča število uporabnikov z dvema in več aparati, zato je v Sloveniji 1.200.000 mobilnih telefonov oziroma priključkov, kar pomeni penetracijo blizu 60 %. Upoštevati velja, da navedena ocena vključuje vzorčno napako, ki daje širino intervala zaupanja v vsako smer okoli 40 - 50.000.

· V bodoče je pričakovati ustavitev hitre rasti, saj se v razvitih državah penetracija mobilne telefonije že ustalila med 70 – 80 %. O novem priključku razmišlja 14 % ciljne populacije, od tega 10 % v naslednjega pol leta, o novem aparatu oziroma njegovi zamenjavi pa 26 % ciljne populacije, od tega 20 % v naslednje pol leta.

· Kot glavni operater ima Mobitel 81 % delež. Največ uporabnikov mobilne telefonije uporablja paket Mobi (42 %), naročniško razmerje pri Mobitelu ima 39 %, naročnikov v analognem NMT omrežju pa je manj kot odstotek. Simobil ima skupaj 14 % tržni delež, 10 % uporabnikov mobilne telefonije uporablja paket Halo, 4 % pa naročniško razmerje. Debitel uporablja 5 % uporabnikov mobilne telefonije.

· Največ uporabnikov mobilne telefonije, nekaj več kot dve petini, uporablja aparat znamke Ericsson, sledijo pa jim uporabniki aparatov znamke Nokia.

· Zelo priljubljeno je pošiljanje SMS sporočil, saj to storitev uporablja tri četrtine uporabnikov mobilne telefonije. Opaziti je tudi prodor WAP protokola, saj četrtina že razmišlja o njegovi uporabi, 3 % uporabnikov pa ga tudi uporablja.

· Med anketiranci, ki načrtujejo nakup telefona s priključkom ali samo aparata, jih večina še ne ve, katerega operaterja oziroma znamko aparata bodo izbrali. Največ anketiranih se je glede priključka opredelilo za naročniško razmerje pri Mobitelu, čeprav se med osebami, ki načrtujejo prvi mobilni telefon, paket Halo že izenačuje s paketom Mobi. Glede načrtovanega aparata izstopa Nokia.

· Med populacijskimi segmenti izstopa starostna skupina 10 – 25 let, najnižjo pokritost pa imajo segmenti upokojencev (38 %), gospodinj (51 %) in kmetov (56 %). Segmenti pa se izrazito razlikujejo tudi glede namer.

Print