RIS poročila

Naslov RIS 2004/2005: Mobilna telefonija
Leto 2005
Povzetek

V poročilu so analizirani rezultati reprezentativne telefonske ankete RIS (n=2360), ki je zajela osebe v starosti od 10 do 75 let, konec leta 2004 in v začetku 2005. Glavne ugotovitve:

  • Svoj mobilni telefon ima 87.8% respondentov v starosti 10-75 let, kar je v skladu z drugimi ocenami na osnovi telefonskih anket. Podrobna primerjava z rezultati osebnega anketiranja (z visoko stopnjo sodelovanja) v anketi Statističnega urada RS (nadaljevanje študije iz leta 2004) in FDV pomladi 2005 pa sicer kaže, da je uporabnikov nekoliko manj. Podrobno so analizirane demografske strukture v obeh anketah.
  • Podrobneje analiziramo tudi opremljenost gospodinjstev s fiksno in/ali mobilno telefonijo ter podajamo mednarodne primerjave z EU-15 in ZDA. Deleži gospodinjstev, ki imajo samo mobilni telefon, so naslednji: Slovenija - 9%, EU-15 - 15%, ZDA - 5%.
  • Uporabniki mobilnega telefona v povprečju v tipičnem delovnem dnevu opravijo okoli 9 pogovorov prek mobilnega telefona.
  • Podrobneje je analiziran PC in mobilni dostop do interneta: tretjina (31%) respondentov od 10-75 let (mesečno) uporablja samo PC dostop do interneta, 13% uporablja PC in mobilni dostop, 3% pa samo mobilni dostop ("mobile-only") do interneta. Kot mobilni dostop štejemo mesečne uporabnike Planeta, Vodafone Live ali elektronske pošte prek mobilnega telefona.
  • Glede na standardno RIS definicijo uporabnikov interneta (750,000 oseb), kjer so "mobile-only" uporabniki interneta večinoma izključeni, 95% RIS uporabnikov interneta za dostop do interneta uporablja osebni računalnik, 31% pa mobilni telefon.
  • Okoli 5% (73,000 oseb) uporabnikov mobilnih telefonov že uporablja SMS obveščanje o spremembah na njihovem bančnem računu. Podobno velja tudi za možnost dostopa do osebnega bančnega računa (6%, 88,000 oseb). Za uporabnike mobilnega bančništva (m-bančništva) smo šteli vse respondente, ki imajo dostop do svojega bančnega računa preko mobilnega aparata.
  • Plačevanje preko računa mobilnega operaterja (npr. Moneta) je nekoliko bolj pogosto kot uporaba m-bančništva, vendar ga še vedno uporablja manj kot desetina uporabnikov mobilnih telefonov (8%, 120,000 oseb). Približno 74,000 oseb namerava pričeti z uporabo te storitve v naslednjih 6 mesecih.
  • Namere za uporabo mobilnega bančništva v naslednjih 6 mesecih so izjemno visoke. Slaba destina (9%) uporabnikov mobilnih telefonov v naslednjih 6 mesecih namerava urediti dostop do svojega bančnega računa preko mobilnega telefona, še toliko pa jih o tem že razmišlja.
  • V celoti gledano, namere m-bančništva v naslednjih 6 mesecih opazno presegajo namere e-bančništva, v veliki meri tudi zato, ker je uporabnikov mobilne telefonije dvakrat več kot uporabnikov interneta.
  • V prvo skupino 8 strani, ki statistično značilno presegajo 20% mesečni doseg (115,000 oseb), sodi tudi WAP portal Planet (225,000 oseb mesečno), kar odpira celo vrsto metodoloških vprašanj, saj je med njegovimi obiskovalci skoraj petina neuporabnikov interneta. Znatno obiskanost (60,000 oseb) – kar je rang obiskanosti spletnih dnevnikov – dosega tudi WAP portal Vodafone Live. Portal PinkPonk (za običajne, PC uporabnike), ki se je med tem preimenoval v Planet, pa statistično značilno ne presega 20% dosega med PC uporabniki interneta.

 

Print
Tema: RIS 2004/2005: Mobilna telefonija