RIS poročila

Naslov Anketa powww 1997 - rezultati ankete po podskupinah
Leto 1997
Povzetek

Vsebina: Analiza odgovorov anekte poWWW (n=3500 uporabnikov Interneta) med 100 spremenljivkami po 6 podskupinah.

Print