RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: E-nakupovanje 2002/1
Leto 2002
Povzetek

V okviru projekta RIS je bilo e-nakupovanje v Sloveniji analizirano z reprezentativno telefonsko anketo v juniju 2002. Na vprašalnik je odgovarjalo 1,548 respondentov, na sklop o e-nakupovanju pa 576 oseb, od tega 76 e-nakupovalcev. Izpostavimo lahko naslednje ugotovitve:

  • Leto 2002 je bilo za e-nakupovanje leto velikega preboja. Za to obstajajo trije razlogi:
  • med uporabniki interneta se je močno povečal delež e-nakupovalcev, to je oseb, ki v letu dni opravijo vsaj en on-line nakup (od 13 % v letu 2001 na 21 % v letu 2002);
  • hitro (30-40 % letna rast) narašča število aktivnih uporabnikov interneta (28 % celotne populacije v juniju 2002), kar dodatno veča tudi absolutno število e-nakupovalcev;
  • izrazito se je povečala tudi povprečna vrednost on-line nakupov, od 44.000 SIT v letu 2001 na 66.000 SIT v letu 2002.
  • Od 570.000 mesečnih uporabnikov interneta jih je 120.000 nakupovalo prek interneta v zadnjih 12 mesecih, 86.000 tudi v zadnjih 6 mesecih, v zadnjih 3 mesecih 40.000, v zadnjem mesecu pa 38.000 aktivnih uporabnikov interneta. V obdobju junij 2002 - junij 2003 pa bo predvidoma okoli 200.000 oseb opravilo vsaj en on-line nakup.
  • E-potrošnja mesečnih uporabnikov interneta znaša predstavlja okoli 0.4 % končne slovenske potrošnje, pri čemer je 95 % interval zaupanja razmeroma širok. V slovenskih e-trgovinah se porabi okoli polovica te vsote.
  • Anketiranci navajajo okoli 20 slovenskih spletnih trgovin, v katerih nakupujejo. Nekoliko presenetljivo je, da so med artikli namesto knjig in glasbe na prvem mestu oblačila in športna oprema. Razloge za to pa pojasnjuje poglobljena analiza na osnovi spletne ankete.
  • Največjo oviro pri e-nakupovanju za anketirance, ki ne nakupujejo prek interneta, še vedno predstavlja dejstvo, da proizvoda ne vidijo v živo. Pomembna ovira pa je tudi varnost.
  • Pri načinu plačila se naročanje po povzetju nadalje utrjuje in predstavlja veliko večino vseh nakupov. Kot tehnologija nakupa pa se že pojavlja tudi mobilni aparat. Okoli tri četrtine vseh e-nakupov je bilo izvedenih od doma.

 

Print