RIS poročila

Naslov Gospodinjstva: Dostop do interneta 2001/1 (ponudniki dostopa)
Avtor Vasja Vehovar
Leto 2001
Povzetek

V poročilu so obravnavani ponudniki dostopa do Interneta med gospodinjstvi. Ocene temeljijo na telefonskih anketah RIS konec leta 2000 oziroma v začetku leta 2001.

Povzamemo lahko naslednje:

1.          V začetku leta 2001 Internet aktivno (mesečno) uporablja okoli 300-350 tisoč oseb, dostop do Interneta pa ima 110-140 tisoč gospodinjstev. Dve tretjini aktivnih uporabnikov Interneta imata dostop do Interneta tudi od doma. Dostop od doma je tudi glavni dostop do Interneta za večino aktivnih uporabnikov.

2.          Polovica uporabnikov Interneta dostopa od doma preko SIOLa, tretjina preko ARNESa, ostali  preko Univerz, KISS-a in manjših ponudnikov, ki jih v anketi ni mogoče natančno oceniti.

3.          Uporabniki so s svojim ponudnikom dostopa razmeroma zadovoljni, saj povprečna ocena na lestvici od 1 do 5 znaša 4,0. Zadovoljstvo je v zadnjih dveh letih izraziteje poraslo predvsem pri SIOL-u.

4.          Lojalnost do ponudnika je med gospodinjstvi presenetljivo visoka.

5.          Velika večina uporabnikov – več kot štiri petine - ima dostop od doma preko navadnega modema, znaten del - približno šestina – preko ISDN modema, nekaj odstotkov pa preko kabelskega dostopa.

6.          V prvi polovici leta 2001 pričakujemo nadaljnji porast deleža SIOL-a, predvsem pa hiter porast kabelskega dostopa, o katerem razmišlja že skoraj polovica uporabnikov Interneta.

7.          Slaba desetina uporabnikov je tudi že razmišljala o ADSL dostopu, čeprav so polletne namere (obdobje februar/marec 2001) izredno majhne.

8.          Poleg petine gospodinjstev z dostopom do Interneta ter desetine gospodinjstev, ki to načrtuje v 6 mesecih, so o dostopu do Interneta že razmišljali tudi v praktično vseh preostalih gospodinjstvih z osebnimi računalniki – osebni računalnik pa poseduje že skoraj polovica vseh slovenskih gospodinjstev.

Print