RIS poročila

Naslov Podjetja 1997
Avtor Vehovar Vasja; Katja Lozar
Leto 1997
Povzetek

Vsebina: Metodologija

Strojna in programska oprema

Lokalna omrezja

Telekomunikacije

Internet

Elektronsko poslovanje

Vpliv panoge in regije

Print