RIS poročila

Naslov Internet v šolskih zavodih 1998/99
Avtor Vehovar Vasja; Mojca Omerzu
Leto 1998
Povzetek

Anketa RIS (Raba Interneta v Sloveniji) je med solskim zavodi potekala ze tretjic, zato za vrsto pomembnih kazalcev obstajajo ze triletne primerjave. V letu 1998 se je raziskava izvajala v juniju, vanjo pa so bili vkljuceni vsi solski zavodi v Sloveniji: dijaski domovi, glasbene sole, osnovne in srednje sole, vrtci ter posebni zavodi, kot npr. zavodi za slusno prizadete, prehodni domovi, okrevalisce na Rakitni ipd. Za razliko od raziskav v letu 1996 in 1997 je bila anketa tokrat sestavljena iz dveh vprasalnikov. Prvi je bil namenjen ravnateljem, drugi, bolj tehnicne narave, pa osebi, ki se v zavodu ukvarja z delom, povezanim z uporabo racunalnika. Skupaj so na anketo odgovorili v 570 solskih zavodih.

Print