Dogodki - Slovenija

Naslov ECEG 2011 - Evropska konferenca o e-upravi
Leto 2011
Datum začetka 16.06.2011
Datum konca 17.06.2011
Povzetek

Konferenca je namenjena temam s področja e-vladanja in e-uprave. Osredotoča se na izzive na področjih, kot so e-demokracija, e-državljanstvo, e-identiteta in e-volitve, s katerimi se soočajo sodobne države pri prenovi storitev javnega sektorja.

Kraj

Fakulteta za upravo, Ljubljana

Vrsta dogodkaKonferenca
Print