Naslov Uporaba interneta v političnih kampanjah : študija primera predsedniške kampanje dr. Danila Türka 2007
Avtor Nina Dolinšek
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor doc.dr. Urša Golob
Datum vnosa 26.11.2008, 09:22
Povzetek

Internet postaja pomemben del vseh aspektiv našega življenja, česar se zavedajo tudi politični kandidati. Uporaba interneta v kampanjah tako ni več vprašanje, ampak je postala nuja. Diplomsko del ona začetku opredeli temeljne pojme, povezane s predvolilno kampanjo, nato pa se posveti strategiji in medijem kot temeljnim sredstvom komuniciranja z volivci. Posebej obravnava internet kot nov medij v politični kampanji ter zajame slabosti in prednosti, možnost uporabe v politične namene, kar vključuje interaktivna orodja, kot so Facebook, Youtube in blogi, ter uporabo le-teh v slovenskih predsedniških kamoanjah 2002 in 2007 ter v letošnji ameriški kampanji. V zadnjem delu se osredotoči na študijo primera kampanje dr. Danila Türka v letu 2007, ki je bil prvi kandidat v Sloveniji s celovitejšim nastopom na internetu. Diplomsko delo analizira uporabljena orodja, ki so aplikacije weba 2.0, kar njegovo kampanjo približuje tudi vzorom iz tujine, na primer ZDA. V zaključku skuša podati splošno evalvacijo uporabe interneta na področju politike inv Türkovi kampanji ter ugotovitve navezati na prihodnost pojavljanja kandidatov na internetu.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

internet, kampanja, Türk, web 2.0, volitve

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)