Naslov Programska orodja za spletno anketiranje
Avtor Jernej Berzelak
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor doc. dr. Katja Lozar Manfreda
Datum vnosa 26.11.2008, 09:57
Povzetek

Spletne ankete postajajo vse pomembnejši način anketnega zbiranja podatkov v družboslovnih znanostih. Njihov naraščajoč pomen je pospešil razvoj številnih programskih orodij, ki ponujajo različne funkcije za oblikovanje spletnih vprašalnikov, vabljenje anketirancev ter zbiranje in analizo podatkov. V diplomskem delu avtor ocenjuje nekatere najpomembnejše tovrstne funkcije z metodološkega vidika, analizira orodja na trgu in oblikuje osnovna načela za izbor najoptimalnejšega orodja. Avtor ugotavlja, da programska orodja ponujajo zelo raznolike funkcije, katerih profesionalna uporaba pa mora biti podvržena natančnemu metodološkemu premisleku. Številne funkcije imajo namreč potencialno kritične metodološke implikacije, ki lahko vodijo do pristranskosti zbranih podatkov. Analiza vzorca programskih orodij potrjuje  prisotnost velikih razlik v njihovih zmogljivostih. Med zmoglivejša sodi največ  v celoti plačljivih orodij, vendar tudi nekatera brezplačna odprtokodna orodja. Ponudniki uporabljajo zelo raznolike načine oblikovanja cen programskih orodij  in storitev, pri čemer mora uporabnik upoštevati tudi morebitne dodatne stroške opreme in vzdrževanja. Izbor programskega orodja zato zahteva natančno opredelitev potrebnih funkcij in razpoložljivih sredstev ter oceno orodij glede na različne funkcionalne, metodološke in stroškovne kriterije.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

anketna metodologija, računalniško podprto anketno zbiranje podatkov, spletne ankete, programska orodja

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)