Naslov Zakonski, kulturni, ekonomski in politični kriteriji razvoja elektronskih medijev za madžarsko narodno skupnost
Avtor mag. Helena Zver
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor dr. Mitja Žagar, dr. Veljko Rus
Datum vnosa 18.02.2009, 19:00
Povzetek

Madžarski in italijanski manjšini v Sloveniji so kot avtohtonima manjšinama priznane kolektivne pravice, med drugim tudi na področju informiranja v materinem jeziku. Omenjeno področje urejajo ob številnih multilateralnih dokumentih in dvostranskih sporazumih tudi Ustava RS in več zakonov ter podzakonskih aktov.

Priprava in predvajanje manjšinjskih programov sodi na osnovi evropske in slovenske zakonodaje v javno službo javnih RTV-servisov. Neenotna in ne dovolj zavezujoča zakonodaja jim omogoča pri izvajanju te naloge različne razlage. Zakonske, kulturne, ekonomske in politične kriterije razvoja ter obstoječe stanje na področju elektronskih medijev v madžarskem jeziku oziroma na področju uresničevanja omenjenih pravic si je avtorica prizadevala osvetliti tudi z zgodovinskim pregledom. Precej pozornosti namenja tudi vlogi madžarskih manjšinjskih medijev pri integraciji in opravljanju javnega poslanstva.

Podrobnosti

Magistersko delo

Ključne besede

madžarska manjšina, manjšinski elektronski mediji, radijski program v madžarskem jeziku, televizijski program v madžarskem jeziku, pravica do rabe materinega jezika v sredstvih javnega obveščanja

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)