Naslov Fenomen internetno ozaveščenega bolnika - analiza vloge interneta pri iskanju informacij, povezanih z zdravjem
Avtor mag. Maja Bajt
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor dr. Mirjana Nastran Ule
Datum vnosa 18.02.2009, 19:10
Povzetek

Uporaba interneta močno spreminja različne vidike vsakdanjega življenja, tako tudi način dostopanja do informacij, povezanih z zdravjem. Dostopanje do informacij, povezanih z zdravjem, še nikoli ni bilo tako enostavno kot danes, saj lahko posamezniki tovrstne informacije pridobivajo iz številnih virov. Med mediji posebno izstopa internet, ki ima danes, v informacijski dobi, pomembno vlogo. S svojo bogato vsebino, enostavno uporabo, cenovno dostopnostjo, interaktivnostjo, možnostjo anonimne uporabe in globalnim dosegom omogoča hitro dostopanje do najnovejših informacij iz področja zdravja.

Podrobnosti

Magistrsko delo

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)