Naslov Strategija informatizacije slovenskega pravosodnega sistema 2008-2013
Leto 2008
Vir

Ministrstvo za pravosodje

Datum vnosa 10.03.2009, 10:22
Povzetek

Pravosodni sistem (pravosodje) ima pomemben nacionalni in strateški pomen. Je namreč bistveni dejavnik varstva pravic, gospodarskega razvoja in blaginje. Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) je področje, na katerem je (poleg sprememb zakonodaje) v pravosodnem sistemu po našem mnenju mogoče najbolj povečati učinkovitos  delovanja pravosodnega sistema, in to s količino in kakovostjo. IKT ne pomeni samo informacijske podpore obstoječim procesom, temveč podpira tudi spreminjanje poslovanja procesov v smislu večje učinkovitosti in odličnosti.

S Strateškim svetom, ki ga je ustanovil minister za pravosodje prof. dr. Lovro Šturm, je povezan tudi projekt e-pravosodje, v okviru katerega se pripravljata akcijski načrt e-pravosodja, ki bo smiselno nadaljevanje strategije, in izvedbeni načrt po posameznih nosilcih pravosodnega sistema Republike Slovenije.

Pod e-pravosodje razumemo optimizacijo in izvajanje procesov (informacije, komunikacije, transakcije) v pravosodnih ustanovah in med njimi kakor tudi med pravosodnimi ustanovami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi ustanovami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni namen e-pravosodja povečati učinkovitost pravosodja.

E-pravosodje se odvija v okviru treh komponent, ki so med seboj tesno prepletene. To so:

1. institucionalna komponenta, ki je pravna podlaga, odvisna od različnih vplivov in zahtev različnih okolij, in je zato najzahtevnejša;

2. organizacijska komponenta, ki je povezana s postopki, kulturo delovanja in tradicijo posameznih pravosodnih ustanov in zato zahtevnejša;

3. tehnološka komponenta, ki je obvladljiva dokaj enostavno kljub različnim platformam in sistemom ter odvisna od nenehnega razvoja in novosti.

 

Podrobnosti

PDF >>

Ključne besede

Leto izida - publikacije2008
Print