Naslov Elektronski nadzor zaposlenih: sociološko-pravni vidik
Avtor Aleksandra Doroteja Rettinger
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor izr. prof. dr. Dana Mesner Andolšek, somentorica asist. dr. Barbara Rajgelj
Datum vnosa 18.03.2009, 12:51
Povzetek

Z napredkom tehnologije se razvijajo tudi nove oblike elektronskega nadzora zaposlenih. V diplomi je avtorica obdelala dva vidika elektronskega nadzora zaposlenih: sociološkega in pravnega. Sociološko-filozofske teorije o Panoptikonu, o 'popolnem mestu' in o Velikem bratu imajo skupno rdečo nit: možnost nadzora ljudi s pomočjo arhitekture in dane tehnike. Ustava in zakoni ter podzakonski akti skušajo zavarovati pravico posameznika do zasebnosti in intime na delovnem mestu. Kako pa je z nadzorom zaposlenih v praksi? Pri pregledu pravne in dejanske ureditve pri nas in v svetu je avtorica opisala najpogostejše oblike elektronskega nadzora zaposlenih, nato pa za dokaz  o (ne)delovanju zakonskih omejitev še obiskala dve organizaciji. Dejstvo je, da je elektronski nadzor zaposlenih od podjetja do podjetja različen; prilagojen je dejavnosti, s katero se ukvarjajo. Očitno je, da kljub zakonskim omejitvam še vedno prihaja do kršitev in bo verjetno prihajalo tudi v bodoče. Človekova narava (delodajalčeva in delavčeva)  je namreč taka, da išče bližnjice in skuša prelisičiti dane omejitve pri veljavnem pravnem sistemu.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

elektronski nadzor, nadzor zaposlenih, pravice delavca na delovnem mestu, Panoptikon

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)