Naslov Second Life: spremembe v družbeni interaktivnosti
Avtor Špela Bošnjak
Leto 2008
Vir

Cobiss

Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič, somentorica doc. dr. Maruša Pušnik
Datum vnosa 18.03.2009, 13:15
Povzetek

Virtalno postaja vse bolj tudi fizično. Meje med tema dvema globaliziranima svetovoma so tako rekoč na novo postavljene: če je globalizacija zameglila geografske meje, jih virtualni svetovi  odstranjujejo. Z globalizacijo in uvajanjem novih tehnologij  v vsakdanje življenje pa  postaja drugačna tudi družba.  Ljudje spreminjamo svoja ravnanja in interaktivnost  ter jo podrejamo komunikaciji  preko interneta in virtualnih svetov.  Spremembe se odražajo v odnosih in njihovi številčnosti ter navsezadnje tudi v njihovi kvaliteti. 

Second life je v življenja ljudi vdrl s podobno ekspanzijo kot ostale sodobne tehnologije. Množica uporabnikov raste čez noč. Sodelujoči so za uporabo tega virtualnega prostora različno motivirani: od seznanjenja z novimi ljudmi do navezovanja poslovnih stikov in izvajanja sestankov. Družbena interaktivnost je vpeta v proces spreminjanja. In četudi se zdi, da se uporabniki podajajo v virtualne svetove neprevidno in ne zavedajoč se negativnih učinkov, se, tako kot kaže študija, v virtualnem svetu vedejo previdno  ter Second Life, kar je najbolj pomembno, jemljejo le kot komunikacijsko  sredstvo in ne "drugo življenje".

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

second life, virtulani svet, spremembe interaktivnosti, družbena interaktivnost, vpliv

Leto izida - publikacije2008
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)