Naslov Organizacija informacij na spletu: primer folksonomij
Avtor Igor Medved
Leto 2009
Vir

COBISS

Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič, somentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 23.11.2009, 01:26
Povzetek

V realnem svetu prevladujoč, ekspertni način organiziranja informacij v obliki hierarhij, se je na spletu izkazal za neustreznega. Svetovni splet je preobsežen, da bi ga lahko strokovnjaki sproti in natančno klasificirali. Kot ena izmed alternativ taksonomijam so se izkazale folksonomije, ki omogočajo uporabnikom (samo)urejanje spletnih virov s pomočjo prostih oznak [tagov] za ponovni kasnejši priklic. Za razliko od taksonomij gre pri folksonomijah za urejanje informacij od spodaj navzgor, brez ekspertov in hierarhije. To sledi participatorni logiki spleta 2.0, kjer uporabniki sami ustvarjajo vsebine, ki jih lahko s pomočjo družbenih oznak tudi sami klasificirajo. Širši pregled trenutnega razvoja folksonomij dopolnjujem z njihovo potencialno pomembno vlogo v semantičnem spletu. Družbene oznake trenutno delujejo zgolj na opisni ravni, z dodano semantično plastjo v obliki natančne definicije oznake, pa bi na ta način klasificirane informacije lahko razumeli tudi računalniki. S tem bi bilo omogočeno bolj učinkovito iskanje informacij, ne le na opisni, ampak tudi na pomenski ravni.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

družbeno označevanje, folksonomija, organizacija informacij, splet 2.0, semantični splet.

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)