Naslov Evalvacija spletnih predstavitev
Avtor Boris Kragelj
Leto 2002
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 17.12.2009, 01:10
Povzetek

Z novim medijem so se pojavili novi načini komunikacije, ki so za razliko od tradicionalnih medijev, teoretično dostopni vsem. Podjetja, organizacije in tudi posamezniki so dobili možnost, da se preko spletnih predstavitev predstavijo “globalnemu svetu”. Najprej je imela pomebno vlogo že sama prisotnost na svetovnem spletu, trud za pozornost med sprva maloštevilnim občinstvom, pa je temeljil zgolj na oblikovni kreativnosti spletnih strani. Kasneje, ko je bil odkrit širši potencial interneta (dvosmerna komunikacija, interakcija,…) in se je pozornost iz polja kreativno-oblikovnih rešitev preusmerila k načrtovanim komunikacijskim akcijam z jasnim ciljem, pa je prišlo do resnejšega obravnavanja spletnih predstavitev. Z novimi možnostmi uporabe spletnih predstavitev (elektronske storitve, trgovina,…) in različnimi koristmi, ki jih te lahko prinesejo, je postal aktualen problem njihove ustreznosti za doseganje specifičnih ciljev. Ključno vprašanje kakovosti tako ni več, katera spletna predstavitev je boljša ali slabša, ampak predvsem, če izpolnjuje zadane cilje in prinaša korist. S premikom od “nastopa” k “načrtovani akciji” se je torej spremenilo merilo uspešnosti spletnih predstavitev in nastopila je potreba po novem (obiskanost je izgubila svoj primat), primernejšem načinu njihovega vrednotenja. Problem novega, primernejšega vrednotenja spletnih predstavitev, iskanje relevantnih meril kakovosti in ustreznih metod za določanje kakovosti spletnih predstavitev, je v splošnem tudi problem pričujoče diplomske naloge.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

svetovni splet, spletna predstavitev, predstavitvena stran, naslovna spletna stran, vrednotenje

Leto izida - publikacije2002
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)