Naslov E-marketing v slovenskih multinacionalkah; Analiza korporativnih spletnih strani
Avtor Karmen Fugger
Leto 2009
Mentor doc. dr. Klement Podnar
Datum vnosa 28.02.2010, 20:14
Povzetek

S prihodom novih tehnologij in spleta se razvija tudi marketing. Oblikoval se je Emarketing, ki se od tradicionalnega marketinga razlikuje v uporabi informacijske spletne tehnologije. Spletna stran pa je eden izmed pomembnejših komunikacijskih elementov v emarketingu in posrednik med podjetjem in kupcem. Danes ima že skoraj vsako podjetje svojo spletno stran, saj v nasprotnem primeru praktično ne bi obstajalo. Spletna stran podjetja je pomembna pri komuniciranju s kupci na globalnem področju, saj lahko preko nje dosežemo kogar koli in kadar koli. Vendar je potrebno določiti smernice in standarde, po katerih se mednarodna spletna stran oblikuje. Avtorji so opredelili več modelov, ki poudarjajo vsebinske in funkcijske oziroma oblikovne značilnosti spletnih strani. Štiri različne modele sem združila v enega in to aplicirala na najboljših 25 slovenskih multinacionalk v letu 2007. Preučila sem njihove spletne strani in ugotovila, kakšna je praksa na slovenskem področju mednarodnega internetnega marketinga. Rezultati raziskave so pokazali, da spletne strani najboljših slovenskih multinacionalk večinoma vsebujejo vsebinske in oblikovne elemente, ki dosegajo poslovni cilj splošne publicitete.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

E-marketing, mednarodni internetni marketing, korporativna spletna stran, vsebinske in oblikovne značilnosti

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)