Naslov Spletna televizija kot del časopisnih hiš: Primer Studia Delo
Avtor Ana Strnad
Leto 2009
Mentor doc. dr. Vesna Laban; somentor: asis. dr. Dejan Jontes
Datum vnosa 27.06.2010, 22:34
Povzetek

Časopisna industrija se v zahodnem svetu sooča z upadom naklad in z zmanjšanjem kroga bralcev, kar je posledica tudi konvergenčne revolucije, v kateri smo se znašli. Čas je za popolno reorganizacijo poslovnega modela dnevnih tiskanih medijev. V diplomskem delu se osredotočam na primer časopisne industrije – njeno zgodovino in evolucijski razvoj, ki pripelje v dobo novih medijev. Pod drobnogled vzamem predvsem prepletanje časopisnih, televizijskih in internetnih prvin, kar definira spletno televizijo. Le-ta je v zahodnem svetu že skorajda stalnica, medtem ko je v Sloveniji še v začetku svojega razvoja. Na primeru časopisne hiše Delo, s pilotskim projektom Studio Delo, ki je bila med prvimi ustvarjalci video vsebin, s pomočjo poglobljenih intervjujev s protagonisti projekta ovrednotim koncepte in dejansko implementacijo, ki se marsikje izkažejo kot nezadostni. V analizi primera sem poiskala pomanjkljivosti in razloge za neuspeh, nisem pa izpustila niti pozitivnih posledic, ki jih spletna televizija kot taka, vnaša v medijski prostor. Prihodnost (tako časopisa, kot tudi ostalih medijev) je zdaj v hibridnih medijih, ki bodo znali pravilno izkoriščati medijsko konvergenco in vzpostaviti odnos, ki bo predstavljal prednosti vsakega medija posebej in pozitivne sinergije med njimi.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

časopis, spletna televizija, Studio Delo, konvergenčna revolucija, novi mediji

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - e-zabava (24)