Naslov Komunikacijske prakse prenosa znanja za spodbujanje inovativnosti: primer Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja
Avtor Nataša Tomić
Leto 2009
Mentor doc. dr. Urša Golob
Datum vnosa 27.06.2010, 22:38
Povzetek

Znanje in inovativnost sta gonilo ekonomskega in družbenega razvoja ter v današnjem času predstavljata glavno konkurenčno prednost uspešnih podjetij. Spremembam v pojmovanju znanja in dejstvu, da vrednost raziskovanja kot procesa ustvarjanja znanja izhaja tudi iz njegove sposobnosti generiranja finančnega prihodka v procesu tržne izmenjave, se prilagaja tudi akademska sfera. Vse večji pomen imajo aplikativne raziskave in prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo, zato je po zgledu svetovnih univerz tudi Univerza v Ljubljani ustanovila Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI), katerega namen je spodbujanje podjetništva in prenosa znanja, ustvarjenega na Univerzi, na trg. LUI na različne načine spodbuja prenos znanja in inovativnost ter se pri tem poslužuje različnih komunikacijskih praks, ki so namenjene predvsem povezovanju ljudi in znanj. Večinoma prenos znanj poteka po neformalnih poteh, formalnih komunikacijskih praks se poslužujejo le tam, kjer je to neizogibno. Izreden pomen imajo v LUI osebni stiki, medsebojni odnosi in neformalno komuniciranje. LUI komunicira predvsem z mladimi in temu so prilagojeni tudi načini komuniciranja, predvsem z vidika vsebine in oblike sporočil ter uporabe sodobne tehnologije in sodobnih komunikacijskih orodij.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

komunikacijske prakse, inovativnost, prenos znanja, inkubator, komuniciranje

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)