Naslov Varnost sistemov internetnega bančništva na primeru Klik NLB
Avtor Barbara Belič
Leto 2009
Mentor dr. Samo Bobek
Datum vnosa 10.08.2010, 22:50
Povzetek

Danes je skoraj nemogoce najti banko, ki svojim komitentom ne bi ponujala storitev elektronskega bancništva. Z uvedbo elektronskega bancništva so banke uspele obcutno znižati stroške poslovanja ter razbremeniti bancno osebje. Še najvec koristi pa imajo od te sodobne tehnologije prav gotovo uporabniki, saj jim ni vec potrebno cakati v vrsti, da bi se prebili do bancnega okenca. Za komitente bank internetno bancništvo prav gotovo pomeni prihranek casa ter dostopnost do bancne poslovalnice 24 ur na dan.

V diplomski nalogi sem se osredotocila na internetno bancništvo kot storitev elektronskega bancništva, kjer bo osrednja tema predvsem varnost internetnega bancništva, kar je še posebej zanimivo zame kot uporabnico spletne banke NLB Klik. Izbrana tema me je pritegnila predvsem zato, ker se vecina uporabnikov pred pricetkom uporabe spletne poslovalnice ne pozanima in preprica ali je uporaba zares varna. Z raziskavo sem hotela na enem mestu zbrati vse podatke in informacije o internetnem bancništvu ter poiskati odgovore na že tolikokrat zastavljeno vprašanje o varnosti sistemov internetnega bancništva.

Skušala bom dokazati, da uporaba internetnega bancništva prinaša vec prednosti za uporabnike kot pa slabosti. Ce hocemo iti v korak s casom ter poslovati kar se le da sodobno, bomo prav gotovo postali uporabniki ene izmed spletnih poslovalnic, ki jih ponujajo naše banke. Vseeno pa ostaja veliko takih, ki enostavno ne zaupajo tako imenovanim najnovejšim tehnologijam. Vzrok nezaupanja se gotovo skriva v varnosti. Pa ne, da tehnologija ne bi bila zares dovolj varna, le cloveški faktor je tisti, ki mu ne gre zaupati.

Iz tega izhaja glavna ugotovitev tega dela, ki pravi, da je internetno bancništvo varno ravno toliko, kolikor za to poskrbimo sami. Res je, da so banke, kot ponudniki spletnih bancnih storitev, dolžne z najnovejšimi tehnologijami za zagotavljanje varnosti, poskrbeti, da bo poslovanje med banko in komitentom varno, vendar smo kljub temu uporabniki še vedno  tisti najšibkejši clen, ko gre za varnost. S spleta grozijo vedno nove nevarnosti, ki jim uporabniki zelo težko sledijo, saj o njih niso dovolj obvešceni in jih zato tudi ne znajo prepoznati. Zaradi tega internetno bancništvo nikoli ni bilo in tudi nikoli ne bo stoodstotno varno.

Preden se odlocimo za uporabo spletnega bancništva, je dobro preuciti vse ponudbe bank, saj le te ponujajo razlicne pogoje poslovanja. Izberimo pa tisto, ki za nas osebno nudi najvec. Pozanimajmo se kakšno varnostno tehnologijo banka uporablja ter kaj moramo za varnost storiti mi. Tisto osnovno kar je mogoce storiti na strani uporabnika so posodobitve operacijskih sistemov in namestitve najsodobnejših protivirusnih programov. Še najvec pa lahko zase storimo s skrbnim varovanjem gesel in osebnih podatkov, saj smo le mi, uporabniki, tisti ki lahko naredimo internetno bancništvo bolj varno.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - e-bančništvo (23)