Naslov Internetno trženje glasbe
Avtor Milena Hudernik
Leto 2009
Mentor dr. Samo Bobek
Datum vnosa 10.08.2010, 22:56
Povzetek

Popularnost interneta je v zadnjih letih dosegla neverjetne razsežnosti. Na podrocju trženja je zaradi tega prišlo do številnih sprememb. Številne panoge se že uspešno prilagajajo spremembam, ki jih prinaša internet, med njimi je tudi glasbena industrija. V diplomski nalogi smo raziskovali kako je prihod interneta vplival na trženje glasbe.

V zacetku diplomskega dela smo opredelili internet, ki je danes eden najpopularnejših komunikacijskih sredstev. Prikazali smo kako se iz leta v leto veca število njegovih uporabnikov. V nadaljevanju smo definirali pojem trženje in opisali nekatere razlike med starimi in novimi nacini trženja. Ugotovili smo, da internetno trženje prinaša številne prednosti tako za podjetja kot tudi za kupce. Povzeli pa smo tudi nekatere njegove slabosti.

V nadaljevanju diplomskega dela smo se osredotocili na glasbeno industrijo. Opisali smo zgodovinski razvoj tako svetovne kot tudi slovenske glasbene industrije. Navedli smo tudi nekatere podatke o prihodkih v glasbeni industriji. Ugotovili smo, da se prihodki te globalne dejavnosti v zadnjem casu zmanjšujejo. Viden je predvsem padec prodaje glasbe na fizicnih nosilcih glasbe, kot so CD-ji. Prav zaradi tega je bila glasbena industrija v preteklosti prisiljena prilagoditi svoje poslovne modele spremembam, ki jih je prinesel internet.

S prihodom interneta so postale spletne prodajalne nekaj povsem vsakdanjega. Tudi glasbena industrija je videla priložnost v spletni prodaji. Izkazalo se je, da so potrošniki voljni placevati glasbo tudi preko spleta. Zaradi tega so se zacele ustanavljati spletne glasbene trgovine, ki porabnikom ponujajo glasbo v digitalni obliki. V zadnjem poglavju diplomskega dela smo opisali najuspešnejšo spletno glasbeno trgovino na ameriškem trgu in jo primerjali s spletno glasbeno trgovino na nemškem trgu. Na ta nacin smo lahko nato izlušcili nekatere kljucne dejavnike, ki so pomembni za uspeh spletnih glasbenih trgovin.

Temo diplomskega dela sem izbrala na podlagi lasnega zanimanja za glasbo. Želela sem podrobneje raziskati pojav internetna in njegove vplive na porabnika in celotno glasbeno industrijo.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Leto izida - publikacije2009
Print