Naslov Psihološke implikacije kiberprostora ter interakcije med storilci in žrtvami
Avtor Ines Šket
Leto 2009
Mentor red. prof. dr. Peter Umek, komentor: doc. dr. Igor Bernik
Datum vnosa 10.08.2010, 23:20
Povzetek

Kibernetski prostor predstavlja nov globalni prostor, ki psihološko vpliva na njegove uporabnike. Ker je svetovni splet tako vsestranski, to mnogi izkoriščajo, s tem, da prikrijejo identiteto ali jo celo spremenijo. Prostor in čas nista več pomembna, saj lahko dandanes že vsak vstopi v kiberprostor kadarkoli in kjerkoli. Pri komunikaciji uporabniki še vedno uporabljajo pisano besedo, poslužujejo pa se tudi novih tehnik komuniciranja (video pogovor). S tem, ko komunicirajo, se združujejo v skupnosti. Tako kot v realnem svetu se tudi tukaj poskušajo vključiti v skupino, s katero imajo skupne lastnosti in mišljenje. Strokovnjaki so prepričani, da je oseba bolj pogumna, če je del skupine in tako se kaj hitro lahko poda na pot kaznivega. Posebno težavo predstavlja razširjenost tovrstnih kaznivih dejanj. Storilcev je na tisoče, žrtev pa je lahko čisto vsak, ne da bi se tega sploh zavedal. Posebno težavo pri preučevanju storilcev kibernetske kriminalitete predstavlja tudi njihovo razvrščanje po skupinah, ki še vedno ni poenoteno. V diplomski nalogi so predstavljeni profili hekerjev, internetnih pedofilov, spletnih nadlegovalcev in kiberteroristov. Pogosto kibernetskih storilcev ne zadržijo niti sodobne tehnologije za zaščito digitalne zasebnosti pa tudi nadzirati jih je zelo težko. Ko bodo države začele sodelovati med seboj, se bo utrdila tudi zaščita pred kiberkriminalci. Zadnji del naloge predstavlja slovenska kazenskopravna ureditev s statistično obdelavo podatkov o računalniških kaznivih dejanjih in njihovih storilcih, ki jih je preiskala slovenska policija v obdobju od 2000 do 2008.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Kiberprostor, psihološke implikacije, storilci, žrtve, hekerji, kibernetski kriminal, kazniva dejanja

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - zasebnost & varnost (32)