Naslov Marketinško komuniciranje na internetu
Avtor Tina Stariha
Leto 2009
Mentor doc. dr. Polona Šprajc
Datum vnosa 10.08.2010, 23:31
Povzetek

Diplomska naloga obravnava marketinško komuniciranje na internetu. Vsebina naloge je razdeljena na teoretični in praktični del.

V prvem delu je predstavljen internet kot pomembno orodje današnjega časa. Sledi predstavitev marketinga in povezava marketinške dejavnosti z internetom. Podrobneje je predstavljena marketinška komunikacija ter novejši pristopi marketinškega komuniciranja na internetu. Zadnje teoretično poglavje, ki se navezuje na raziskovalni del naloge, je namenjeno nakupnemu vedenju porabnikov na internetu.

Praktični del obsega raziskavo, s katero smo želeli predstaviti vidike spletnega nakupovanja porabnikov v primerjavi z nakupovanjem v klasični trgovini. S pomočjo anketnega vprašalnika je bila izvedena tržna raziskava, podane odgovore na zastavljena vprašanja pa smo analizirali in jih predstavili v zaključku naloge.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, marketing, marketinška komunikacija, spletno nakupovanje

Leto izida - publikacije2009
Print