Naslov Zasebnost in internet
Avtor Maja Žbogar
Leto 2009
Mentor dr. Igor Belič
Datum vnosa 22.09.2010, 13:41
Povzetek

Internet je v svojih začetkih veljal za kraj neomejene svobode in anonimnosti. Kasneje se je izkazalo, da temu ni tako. Rastoče število uporabnikov interneta in možnih načinov zlorab, je seboj prineslo vse večjo zaskrbljenost glede ogrožanja zasebnosti in zlorabe osebnih podatkov. Tako se mnogo uporabnikov čedalje bolj zaskrbljeno sprašuje kaj se utegne zgoditi z njihovo zasebnostjo. Diplomska naloga obravnava problem zasebnosti v internetnem okolju. V prvem delu se ukvarja z vprašanjem definicije zasebnosti in išče možne razloge, zakaj različni avtorji zasebnost razumejo na različne načine. Predstavljeni so izsledki nekaterih raziskav o stališčih in dejanskih praksah uporabnikov za varovanje zasebnosti.

Diplomska naloga analizira in primerja normativno ureditev tega področja v Evropi in v ZDA. Na kratko je predstavljen Safe Harbour sporazum. Identificiranih je nekaj prednosti in slabosti državne regulacije in samoregulacije. V naslednjem delu pa obravnava vire ogrožanja. Loti se problema elektronske pošte in s tem povezanim problemom zasebnosti na delovnem mestu. Kot velik problem je predstavljeno tudi zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov s strani komercialnega sektorja. Izpostavljen je problem profiliranja uporabnikov in personalizacije storitev ter sporni načini pridobivanja soglasja. Med drugimi viri ogrožanja zasebnosti so predstavljeni še prikrita programska oprema, DRM ali tehnike upravljanja dostopa do digitalnih vsebin in nezaželena elektronska pošta. V zadnjem delu pa so podani izsledki raziskave med slovenskimi uporabniki interneta o njihovem zavedanju zasebnosti pri delu v spletnem okolju.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Internet, zasebnost, delovno mesto, nezaželena elektronska pošta, viri ogrožanja

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - zasebnost & varnost (32)