Naslov Plačevanje v spletnih trgovinah s poudarkom na Moneti
Avtor Mihaela Genc
Leto 2009
Mentor dr. Samo Bobek
Datum vnosa 22.09.2010, 14:03
Povzetek

Hiter razvoj v informacijski tehnologiji in vse večja konkurenca silita podjetja, da iščejo nove oblike poslovanja, posredovanja storitev in nove načine, kako priti do kupcev pred konkurenco. Za doseganje teh ciljev podjetjem pomagajo na primer spletne trgovine ter pravočasen dostop do potrebnih informacij, ki je eden izmed ključnih dejavnikov uspeha. Če želijo podjetja ohraniti svoj položaj na trgu, morajo strankam omogočiti čim hitrejši dostop do njihovih izdelkov.

Z rastjo spletnih trgovin se razvijajo tudi plačilni instrumenti. Možnosti, ki jih danes ponujajo plačilni instrumenti, so zelo velike, kljub temu pa ostajajo ovire in ena izmed njih je, kako zagotoviti čim večjo varnost. Plačevanje preko spletnih trgovin predstavlja svet, v katerem ni potrebe po denarnici in njeni vsebini. Pri nakupu preko spletnih trgovin je pomembno le, da imamo tehnologijo, ki podpira dostop do interneta.

Zaradi kompleksne tematike plačevanja se diplomska naloga navezuje na diplomsko nalogo Natalije Kotnik, ki je prav tako delala raziskavo na področju plačilnih kartic in PayPal-a, naslov njene diplomske naloge je Plačevanje v spletnih trgovinah s poudarkom na plačilnih karticah in PayPal-u.

V diplomski nalogi sem se odločila za proučevanje plačevanja v spletnih trgovinah. Spletna trgovina je konkreten primer e-trgovanja, kjer potrošnik na spletni strani pregleda, izbere in pogosto tudi plača blago. Priložnost spletnih trgovin vidimo predvsem zaradi trga, ki je postal resnično globalen, saj za današnjega potrošnika ni več prostorskih in časovnih ovir za pregled na celotno ponudbo na trgu. Ponudniku omogoča doseganje svetovnih trgov, kar tudi vpliva na konkurenčnost podjetij.

V diplomski nalogi bom poleg spletnih trgovin, proučila še plačevanje v spletnih trgovinah in njihovo varnost, nato se bom osredotočila na instrumente plačevanja, kot so plačilne kartice, PayPal in Moneta, analizirala bom instrumente med sabo in določila njihove prednosti in slabosti.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internetna trgovina, plačilne kartice, Moneta, PayPal

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - e-bančništvo (23)