Naslov Poslovni učinki e-poslovanja
Avtor Meta Plankl
Leto 2009
Mentor dr. Samo Bobek
Datum vnosa 22.09.2010, 15:05
Povzetek

Novo tisočletje je prineslo pravi razmah elektronskega poslovanja. Število uporabnikov interneta še vedno narašča in s tem v sorazmerju tudi raba elektronskega poslovanja tako v svetu, kot tudi pri nas. Elektronsko poslovanje zajema proces elektronskega nakupovanja, prodajo proizvodov in storitev ter elektronsko komuniciranje, sodelovanje in iskanje informacij.

Podjetja vidijo prednost elektronskega poslovanja v hitrejšem dostopu do informacij, ki so lahko v določenem trenutku kljucnega pomena, v nižanju stroškov podjetja in v povečanju učinkovitosti podjetja. Glavno oviro pri uvajanju elektronskem poslovanju podjetij predstavljajo predvsem visoki stroški uvedbe in pomanjkanje strokovnjakov za uvedbo in podporo elektronskega poslovanja.

Ekonomski učinek uvajanja e-poslovanja se lahko kaže na povečevanju prihodkov ali pa na zniževanju stroškov. Največji pozitivni učinki so opazni pri podjetjih, ki so uvedla bolj celovite spletne rešitve. Veliko manjši so učinki v skupini podjetij, ki so uvedle spletne rešitve, ki ne podpirajo niti odnosov s potrošniki. Slednja skupina podjetij je največja, kar nakazuje na to, da se tudi v razvitem svetu veliko več podjetij odloča le za predstavljanje podjetja na spletu, kot pa uvajanje celovitih spletnih rešitev.

Uvedba elektronskega poslovanja je za podjetja postala eksistenčnega pomena, saj se v nasprotnem primeru ne bodo imela moč boriti s konkurenco.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

elektronsko poslovanje, učinki uporabe, informacijska tehnologija, poslovni učinki, svetovni splet

Leto izida - publikacije2009
Print