Naslov Internet in mednarodno trženje
Avtor Mateja Blažič
Leto 2009
Mentor izr. prof. dr. Milan Jurše
Datum vnosa 28.10.2010, 11:08
Povzetek

V diplomskem seminarju obravnavamo temo Internet in mednarodno trženje. Delo je sestavljeno iz petih vsebinskih poglavij. Prva štiri so bolj teoretične narave, zadnje poglavje pa je nekakšen pogled v realni poslovni svet, saj preučujemo spletne strani dveh mednarodnih trgovskih podjetij, to sta Mercator in Spar.

Izhodišče mednarodnega trženja je trženje na domačem trgu. Mednarodno poslovanje zadeva vsako podjetje, ki del svojih aktivnosti izvaja izven domače države. Mednarodno trženje je sistem povezanih aktivnosti, ki so potrebne, da izdelek ali storitev pride optimalno skozi vse stopnje mednarodnega poslovnega procesa do tujega porabnika.

Ko govorimo o mednarodnem poslovanju podjetja je nujno, da opredelimo pojem globalizacija. Globalizacija vključuje ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine. Pospešuje izmenjavo informacij. Globalizacija povzroča, da svet deluje kot eno veliko tržišče, kar zaradi konkurence deluje na nižanje cen. Potrebno se je zavedati, da ima globalizacija dvojen pomen, na eni strani najdemo mnogo zagovornikov globalizacije, na drugi strani pa mnogi kritiki menijo, da bi bilo lažje, če do globaliziranosti poslovanja sploh ne bi prišlo.

Zelo pomembno vlogo pri mednarodnem poslovanju podjetij ima tudi internet, ki ga definiramo kot največje omrežje med seboj povezanih računalnikov. Omogoča nam neomejene možnosti poslovanja. Njegove koristi vidimo predvsem v nižjih stroških, hitrosti, avtomatizaciji procesov, možnost hitrejšega prilagajanja spremembam na trgu, dostop do številnih informacij in še mnogo več.

Internet ima številne pozitivne vplive pri trženju na mednarodnem trgu: omogoča hitrejši in lažji dostop na trg, izboljšuje časovno odzivnost, omogoča lažje prilagajanje kupcem, rešuje problem institucionalnih ovir, zmanjša pogajalsko moč distributerjev, omogoča lažje iskanje novih trgov in kupcev, omogoča 24 urno delovanje, uporaba je interneta je brezplačna in anonimna.

Med slabosti pa štejemo: težave z varnostjo, plačili, identiteto, pravno varnostjo, standardi in težave pri poslovanju zaradi razlik v kulturnih okoljih. Pri trženju na spletu se pojavljajo vedno nove oblike nelegalnih in kriminalnih dejanj. Sicer pa internet vpliva na vse štiri sestavine trženjskega spleta: izdelek, ceno, prodajne poti in komuniciranje.

Ker imajo spletne strani pri mednarodnem trženju podjetij velik pomen, smo se osredotočili na dve podjetji, ki delujeta na mednarodnem trgu. S strani potrošnika smo preučili spletne strani trgovskih podjetij Mercator in Spar. Ugotovili smo, da so med spletnimi stranmi nekatere razlike, ki pa jih različni potrošniki obravnavajo različno. Na domačem trgu nam je bolj všeč Mercatorjeva spletna stran, na tujem trgu pa so spletne strani podjetja Spar opremljene z več podatki kot Mercatorjeve.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Mednarodno poslovanje, globalizacija, mednarodno trženje, internet, internetno trženje, etrženje, Mercator, Spar

Leto izida - publikacije2009
Print