Naslov Percepcija uporabe interneta med mladostniki
Avtor Sanda Jurišić
Leto 2009
Mentor doc. dr. Franc Trček
Datum vnosa 28.10.2010, 12:37
Povzetek

Diplomsko delo obravnava percepcijo uporabe interneta med mladostniki. Teoretični del se v samem začetku usmerja na definicijo interneta, njegov zgodovinski razvoj in aktualne raziskave o uporabi interneta v Sloveniji. V nadaljevanju predstavi odnos staršev do interneta in motive mladostnikov za njegovo uporabo. Nato sledi nekaj raziskav na temo pozitivnih izkušenj otrok in mladostnikov na internetu. Nadaljuje se z negativnimi izkušnjami mladostnikov na internetu, ki jim sledi obravnava problematike nasilja v medijih, kjer je izpostavljen problem nestrpnosti, nasilnih računalniških iger, pedofilije in otroške pornografije, nasilja v pornografskih prizorih ter spletnega zalezovanja. Proti koncu obravnava problematiko zasvojenosti z internetom in psihosocialnih preddispozicij, povezanih z njo. Zadnji del teoretskega dela se usmerja na varnost otrok in mladostnikov na internetu, predvsem na vlogo države in staršev. Delo se nadaljuje z raziskovalnim delom, kjer je s pomočjo metode fokusnih skupin predstavljena tematika doživljanja, razumevanja in uporabe interneta med mladostniki ter odnos njihovih staršev do tega medija. V zaključku so podani rezultati raziskave in povzetek glavnih ugotovitev.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, mladostniki, negativne izkušnje, pozitivne izkušnje

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)